Værdiskabende brugerinvolvering kræver agil organisering

Agile organisationer

10. marts 2016

Når både den teknologiske og samfundsmæssige udvikling går så stærkt, som den gør i dag, siger det sig selv, at efterspørgslen på produkter og tjenester også forandres i et stadigt højere tempo.
Hvordan tackler man som organisation i sin produktudvikling, at der går lang tid, fra en produktidé fødes, til det endelige produkt er færdigudviklet – og at markedet og efterspørgslen derfor kan have ændret sig, så produktet ikke længere er relevant?

Svaret på dette er naturligvis at lave ordentlig markedsresearch og løbende involvere de slutbrugere, man forestiller sig vil være interesserede i produktet, efterhånden som det udvikles.
Men der er ofte langt fra idé til praksis. Selvom alle er enige om, at brugerinvolvering er en effektiv måde til at levere produkter som er relevante i markedet, sker det ofte, at brugerinvolvering helt mangler eller er minimal.

Man kan spørge sig selv hvorfor, når det er indlysende, at brugerinvolvering minimerer risikoen for at udvikle et irrelevant produkt.
Svaret kan findes i måden hvorpå de fleste organisationer er designet.

Organisering for maksimal produktionsoutput har ikke tid til brugerinvolvering

De fleste virksomheder arbejder i organisations- og projektstrukturer, som er gearet til en udviklingsmodel, hvor løsningen på forhånd er givet. Forskellige afdelinger i en seriel procesmodel står for forskellige dele af udviklingen, og der er ikke indbygget feedback-loops, der kan korrigere produktets retning undervejs.

Måden mange organisationer arbejder i siloer og serielt forbundne enheder med forskellige funktioner, betyder, at ingen rigtig ved, hvor brugerinvolveringen skal ske, og hvor den viden, som genereres, skal hen. Når først det originale produktdesign er fastlagt og en deadline for lancering er besluttet, udføres arbejdet indenfor et klassisk planlægningsparadigme, hvor der ikke afsættes tid til brugerinvolvering. Den anses som ineffektiv – selvom det i en foranderlig verden forholder sig lige omvendt.

I en agil organisation ændres udviklingsprocessen radikalt

Et agilt team er sammensat af mange forskellige fagligheder, så alle faglige perspektiver på produktet er til stede fra start til slut.
Målet er at teste produktideen hurtigst muligt. Derfor bygger teamet en prototype, hvorefter den præsenteres for personer, der repræsenterer den tiltænkte slutbruger. Baseret på feedbacken, videreudvikles prototypen og præsenteres igen. I denne iterative proces lærer teamet hele tiden, hvad der virker og ikke virker, og korrigerer undervejs. Når prototypen er udviklet så langt, at den er færdig til produktion, er resultatet et produkt, som er relevant i markedet.

Organisationer bliver nødt til at ændre forståelse af manglende brugerinvolvering som et problem, der eksisterer i de enkelte udviklingsprojekter, til at se på det som et strukturelt problem affødt af det herskende organiseringsparadigme.

Ved at organisere sine udviklingsteams på baggrund af iterative processer, sikres optimale vilkår for brugerinvolvering, som hermed ikke bliver anset som et delprojekt i den overordnede produktudvikling, men som selve kerneprocessen, der driver produktet fra idé til lancering i markedet.

Vi virker i virkeligheden

Socialsquare bliver en del af Reload

...læs om vores fælles vision på http://nye.reload.dk, eller fortsæt blot til vores normale hjemmeside her.