Carroya

Freemium-løsning til Colombias største onlineplatform for bilhandel

Partner 

El Tiempo, et af Colombias største mediehuse, driver en række kommercielle websites og digitale tjenester. Deres site for bilmarkedet, Carroya.com, er den tredje største digitale markedspladsen på det Colombianske markedet.

Opgaven 

Carroya.com’s forretning er baseret på at sælge bil annoncer til private sælgere og professionelle bilhandlere. Denne forretningsmodel er udfordret af en hård konkurrence, og Carroya.com ønskede hjælp fra Socialsquare til at udvikle sit produkt og sin forretning i retning af et mere værdiskabende “freemium” tilbud. Derudover ønskede Carroya.com at Socialsquare introducerede Carroya.com’s interne team til Socialsquares process og metode med henblik på at øge det interne teamets hastighed og træfsikkerhed i produktudviklingen.

Vores rolle og arbejde 

Vi udviklede design, UX og bruger flows for det nye produkt og hjælpte Carroya.com’s udviklere at implementere og teste løsningen i markedet. Udviklingsprocessen var lean, fokuserede på UX og bruger flows og gennemførtes over to overordnede faser i løbet af 2015.

Vi identificere og analyserede relevante og relaterede best practice i forhold til det nye produkt og udviklede en række hypoteser omkring the nye produkt.

Vi udviklede UX og design for at teste vores hypoteser omkring hvordan det nye produkt skaber værdi i markedet og testede disse igennem en række interviews med potentielle kunder.

Vi analyserede den input vi indsamlet og videreudviklede produktet. Derefter gennemførte vi en 2-dages workshop med fokus på produktstrategi og UX for at præsentere og tilpasse den endelige løsningen sammen med kunden på plads i Colombia.

 

Vi virker i virkeligheden

Socialsquare bliver en del af Reload

...læs om vores fælles vision på http://nye.reload.dk, eller fortsæt blot til vores normale hjemmeside her.