Dansk Industri

intensiv agil proces leder til digital strategi og lean forretningsudvikling

Dansk Industri havde en udfordring: Hvor kunne man skabe mere værdi gennem sociale medier og hvad ville det kræve af organisationen at anvende disse?

Partners

DI kommunikation, MMV, Personale Jura og HR

Socialsquare udviklede gennem en intensiv fokuseret agil proces en digital strategi – i tæt samarbejde med DI kommunikation. Strategien gav DI et klart operationaliserbart markedsbillede af deres digitale udfordringer og muligheder.

På baggrund af af dette satte Socialsquare og DI gang i 5 pilot projekter indenfor forskellige forretningsområder, hvor socialsquare sikrede at DI testede en række hypoteser. Dette gav DI en mulighed for at vurdere, hvor sociale medier kunne bringes i anvendelse, hvor det skaber værdi for medlemmer, samt at få mere viden om hvad der kræves af organisationen, således at indsatsen kan skaleres op .

Resultat

DI fik ikke bare sat visioner og mål på plads, men også fik testet af og lært af hvad som virker. På baggrund af denne proces har det været muligt at fastholde og skalere indsatsen.

Hør Adam Lebech fra DI Digital

Adam Lebech taler her om det fundamentale skift, der er sket fra digital teknologi som et værktøj i IT-afdelingen, til den digitale transformation som berører alle dele af organisationen og ikke lader nogle brancher gå ram forbi.

Adam Lebech taler også om DI’s initiativer for at sætte en digital dagsorden fremad og hvad han ser bør ske bland andet i forhold til det offentliges digitalisering.

Vi virker i virkeligheden

Socialsquare bliver en del af Reload

...læs om vores fælles vision på http://nye.reload.dk, eller fortsæt blot til vores normale hjemmeside her.