Gyldendal Uddannelse

Agile metoder til at validere ny, digital forretningsmodel

Gyldendal Uddannelse ønskede at udvikle og validere en fleksibel online forretningsmodel til skolemarkedet.
Løsningen blev idégeneration og et sprintbaseret udviklingsforløb mod et Minimum Viable Product.

Formål

At udvikle samt teste og validere værdien af en ny digital forretningsmodel til markedet for undervisningsmaterialer.

Metode

  • Brug af value proposition design til kortlægning af mulige værditilbud
  • Produktudvikling i sprints
  • Kvalitative interviews og workshops med målgruppen
  • Tests og validering af prototype

Resultat

  • Risikominimering
  • I løbet af 4 1-uges-sprint kunne den oprindelige forretningsidé og hypotese afkræftes.

Ny forretningsmodel

Som Danmarks største forlag er Gyldendal en markant faktor også indenfor området for udgivelse af undervisningsmaterialer.

Gyldendal så at digitaliseringens fremdrift havde givet markedet for undervisningsmateriale nogle nye muligheder. De mente, der lå nogle nye forretningsmuligheder der, og kom til Socialsquare med et ønske om at afdække disse muligheder på en effektiv, hurtig og omkostningslav måde.

Forløbet blev aftalt til at vare 4 1-uges-sprint, hvori der skulle ligge en hypoteseafklaring samt udvikling af en prototype, der havde til formål at:

  • Validere produktets berettigelse
  • Fastlægge produktets potentielle markedsværdi

Test og validering

Frem for at bygge en færdig, udviklingstung og muligvis dyr løsning, samarbejdede Gyldendal med Socialsquare omkring at få formuleret en forretningsmodel og skabt et let testbart produkt, der kunne udvikles på kort tid.

Første sprint: Etablering af teamet, desktop research, udvælgelse af testgruppe samt definition af value proposition og hypoteser.

Andet sprint: Udvikling af første produktprototype samt user story mapping. Kvalitative interviews med brugere samt test af første prototype. Brug af Business Model Canvas og Value Proposition Design.

Tredje sprint: Videre test og iteration af første prototype. Kvalitative interviews med nøglepersoner i organisationen.

Fjerde sprint: Udvikling af anden prototype samt teknisk proof of concept.

Det var helt afgørende at vi kunne prøve noget af uden at skulle bruge måneders udvikling. Vi havde brug for at teste en ny forretningside – både produkt og forretningsmodel – i en fart. Her kunne Socialsquare sikre at vi både fik testet forretning og teknik sideløbende og gennem deres ugesprints på en måde så vi hele tiden kunne tilpasse målet ud fra de foreløbige resultater. Udover at give en god markedsindsigt gav det os også en række nye værktøjer som vi kunne tage med hjem i kerneforretningen.
Malte von Sehested Digital Forretningsudviklingschef hos Gyldendal Uddannelse

Organisatorisk læring

En stor del af Socialsquares arbejde med Gyldendal bestod i at lære organisationen at selvstændigt kunne arbejde indenfor den agile metoderamme.

Metoden beviste sit værd i processen og kom med en række fordele for organisationen. Det viste sig i forløbet, at de potentielle brugere ikke havde mulighederne indenfor deres nuværende arbejdsrammer til at benytte Gyldendals produkt til fulde.

Ved at skabe en let og testbar produktprototype undgik man altså at sende et produkt på markedet, der ikke var grobund for. Gyldendal har siden valgt at integrere mange af Socialsquares metoder i deres videre arbejde og har fået hjælp dertil gennem workshops og sparring.

Tiden er ikke altid rigtig

Ved at udvikle på kort tid og teste en håndgribelig produkthypotese, undgik Gyldendal at sende et produkt på markedet, der ikke mødte deres brugere, i den situation de befinder sig i.

De testede, fejlede og kunne iterere på baggrund af deres nyvundne viden.

Måske er tiden ikke rigtig
Ikke alle forretningsmodeller lanceres på det rette tidspunkt, og man kan undersøge sig frem til om tiden er moden til det, man arbejder på.

Test, test, test
At teste sine produkter i en rå og tidlig form, fanger mulige dyre fejl inden de bliver begået.

Metoden kan integreres i organisationen
Organisationen kan lære af udviklingsforløbet og blive i stand til at arbejde mere agilt og flydende end tidligere.

Vi virker i virkeligheden

Socialsquare bliver en del af Reload

...læs om vores fælles vision på http://nye.reload.dk, eller fortsæt blot til vores normale hjemmeside her.