Ingeniørforeningen IDA

Medlemmerne i centrum med iterativ, brugerdrevet udvikling

Medlemmerne af Ingeniørforeningen IDA havde brug for løbende kompetenceafklaring for at bevare deres værdi på arbejdsmarkedet. IDA tilbød dem tre digitale produktmuligheder, der alle var skabt sammen med brugerne.

Formål

At skabe et digitalt værditilbud, der kunne dække IDAs medlemmers behov for karriereudvikling.

Metode

  • Brug af value proposition design til kortlægning af mulige værditilbud.
  • Interview af medlemmer og tests af produktprototyper.
  • Produktudvikling i sprints.

Resultat

Tre digitale produkter, der er i kontinuerlig udvikling.

Udfold nye tilbud med brugerinvolvering

Som en af Danmarks største medlemsorganisationer med flere end 106.000 medlemmer, så Ingeniørforeningen IDA en stor mulighed for at udvide sine karriereudviklingstilbud.
I vores samarbejde med Ingeniørforeningen IDA identificerede vi en række pain points;

  • IDA oplevede, at deres medlemmer havde et behov for at opkvalificere sig og afdække deres kompetencer for at bevare deres værdi på arbejdsmarkedet.
  • Deres nuværende medlemstilbud inden for karriererådgivning savnede skaleringsmuligheder.
  • Karrierekonsulenterne oplevede at mange af medlemmernes kontaktede dem med de samme spørgsmål og det tog tid fra de personlige karrieresamtaler.
  • IDAs medlemmer savnede et tilbud med mere personlig og målrettet kommunikation og rådgivning fra IDAs side.

Prototyping, sprints og brugertests

Frem for at præsentere IDA for en konkret løsning fra projektets start, anvendte vi en iterativ tilgang hvor vi fik afdækket den egentlige problemstilling. Dette blev gjort gennem fokusgrupper og brugerpaneler på tværs af projekterne, bestående af i alt 115 medlemmer af foreningen udvalgt på baggrund af personaer og demografi.

Data og viden herfra blev grobund for en række konkrete hypoteser, vi kunne teste. Det tillod os at eksperimentere med høj hastighed og få testet produktprototyper på få dage.

En stor del af vores engagement ved IDA bestod i at lære organisationen at arbejde agilt og gøre dem i stand til at fortsætte med at bruge denne metode i deres digitale udviklingsprojekter fremover.
Vi etablerede teams med interne og eksterne medlemmer, gav dem en infrastruktur at arbejde i samt kompetencer til at arbejde med agile metoder.

Denne måde at gå til et digitalt projekt på var ny for IDA, der som en traditionel vandfaldsorganisation med længere beslutningsprocesser var vant til at gå til udviklingsprojekter med en række fastsatte løsninger, der skulle produceres.

Den agile tilgang til projektet viste sig at komme med en række fordele for organisationen.

Ved at skabe lette, testbare prototyper, minimeredes risikoen for fejl på det færdigbyggede produkt. I stedet opdagede man forbedringsmulighederne undervejs i processen gennem feedback fra brugerne og kunne på den måde udvikle på baggrund af fakta frem for antagelser.

Alt udviklingsarbejde foregik i sprints; forløb af én uges varighed. Disse korte forløb gav mulighed for at lave hurtige eksperimenter med lige så hurtig læring og forbedring.

I IDA er agil produktudvikling stadig i sin dannelse. På denne første del af rejsen, har Socialsquare været afgørende i forhold til at bibringe viden, metode og kompetence til, hvordan vi lykkes med at tænke produkter digitalt i praksis. Vi har i fællesskab skabt vigtige produkter med medlemmerne til glæde for medlemmerne. Imens har vi fået et stort kompetenceløft af de involverede medarbejdere.
Thomas Kunov Udviklingskonsulent hos IDA

Tre digitale produkthypoteser

Ved samtaler med IDAs medlemmer sås tre hovedudfordringer, der dannede grund for de tre digitale produkter, der siden blev udviklet og testet.

  • Medlemmerne havde brug for hjælp til deres CV
  • Medlemmerne følte et behov for at få kortlagt deres kompetencer
  • Medlemmerne havde et behov for at kunne dele viden med hinanden i forbindelse med deres karriere

CV GUIDE

Hjælp til CV

IDAs undersøgelser viste, at medlemmerne havde flere udfordringer med deres CV. En var rent praktisk – at det lå i forskellige filer, forskellige steder og at man ikke stoler på de værktøjer eller netværk, der findes til formålet. Et andet var, at brugerne fandt det svært at sætte ord på sine egne kompetencer.
Der blev derfor skabt en ambitiøs løsning, der kunne dække disse alsidige behov.
Denne digitale løsning tager udgangspunkt i det enkelte medlems situation.
I løbet af udfyldningsforløbet får medlemmet præsenteret tips og tricks via tekst og video samt henvisninger til andre kompetenceafklarende værktøjer.
Det giver mulighed for versionering af et CV ift. brugerens situation og samler de forskellige udgaver af ens CV ét sted.
Denne prototype blev testet med brugerpanel og stakeholders både individuelt og på workshops.

LØBENDE KOMPETENCEAFKLARING

Løbende kompetenceafklaring

Medlemmerne udtalte et behov for kompetenceafklaring ift. at beholde deres værdi på arbejdsmarkedet og samtidigt opnå faglig og personlig udvikling kontinuerligt gennem hele karrieren.
I denne løsning afdækkes niveau og omfang af medlemmets kompetencer, samt ambitionsniveau, og det tilsammen danner deres kompetenceprofil.
Profilen viser både hvad man er god til og hvad man gør meget, men også ens eget tilfredshedsniveau samt eventuelle områder, hvor der kan sættes ekstra ind på egen udvikling.
Prototypen, der var inspireret af datingappen Tinder, gav mulighed for løbende og let at holde sin profil opdateret.

Community om kompetenceudvikling

Community om kompetenceudvikling

Under projektets brugerinterviews viste sig en klar tendens til, at IDA kunne have fordel af at vidensdele mere mellem sine medlemmer. De vil gerne inddrages og tale med hinanden. De nuværende faglige netværk viste sig mindre attraktive for IDAs yngre medlemmer.
Ved hjælp af en facebookgruppe testedes hypotesen om et fællesskab for kompetencerådgivning medlemmerne imellem.

Jeg gik ind til projektet en smule uvis om hvordan vores samarbejde skulle fungere, men Socialsquare kom ind med en rigtig fed energi og det tog ikke lang tid før, at jeg følte mig som en del af teamet. Det var et stærkt lille tremandsteam som de stillede op med, og man kunne tydeligt mærke, at deres kompetencer komplimenterede hinanden godt.

Socialsquare er erfarne med deres sprint-orienterede udviklingsproces, og det tog os ikke lang tid at komme op i fart og i gang med at udvikle. Alt i alt, så var det et inspirerende forløb.

Anders Hanghøj Larsen Softwareudvikler hos IDA

Fremtidige digitale projekter hos IDA

Ved et tæt samarbejde mellem Socialsquare og IDAs interne tekniske kompetencer, har IDA kunnet tage mængder af viden omkring agil projektledelse med sig hjem, og kan fremover bruge de agile metoder, der har vist sig at fungere bedst for deres organisation.

Kontinuerlig fremdrift af produkter
Produkterne er ikke længere færdigproducerede til drift med et håb om, at de rammer medlemmernes behov, men er skabt til kontinuerlig udvikling.

Det er positivt at fejle
Ved at sætte ufærdige produkter foran en testgruppe, fanges “døde produkter” før de lanceres.

Organisatorisk læring
Det tætte samarbejde mellem IDA og Socialsquares udviklingsteams gav IDA nye, agile kompetencer at tage med hjem.

Vi virker i virkeligheden

Socialsquare bliver en del af Reload

...læs om vores fælles vision på http://nye.reload.dk, eller fortsæt blot til vores normale hjemmeside her.