Novo Nordisk

Digital strategi og lancering af pilot projekter, forankring i organisationen og prototyper

Globale, hurtige og disruptive ændringer i, hvordan mennesker bruger medier og kommunikerer med hinanden og med organisationer, tvang den førende virksomheden indenfor diabetesbehandling i verden, til at forandre sig. I et 3 år langt samarbejde, hjalp Socialsquare dem sætte et menneskeligt ansigt på organisation, prototype og teste nye teknologier og medier, udvikle nye færdigheder og tankegange i deres kommunikationsafdelinger og at re-designe, hvordan Novo Nordisk kommunikerer og engagerer eksterne og interne interessenter på globalt plan.

Samarbejdspartners

Novo Nordisk HQ, Novo Nordisk Inc. (USA) samt kommunikationsafdelinger fra ledende datterselskaber.

Opgaven

For at møde den skiftende medie- og kommunikationsadfærd de så komme ud af en blanding af netbaseret kommunikation, niche netværk og nye medie- og publiceringsværktøjer bad Novo Nordisk, Socialsquare om hjælp. Samarbejdets mål var at bedre forstå den forstyrrende, digitale markedspladsen og definere de mål, udvikle den organisation og gennemføre de projekter, der er nødvendige for at fastholde og udvikle Novo Nordisk rolle som leder i dette skiftende marked.

Vores rolle og arbejde

Socialsquare hjalp Novo Nordisk gennemføre et LAB for at kortlægge det digitale landskab og identificere virksomhedens interessenters digitale adfærd, behov og forventninger. Vi drev definitionen og forankringen af virksomhedens mål på markedet og etablerede og drev pilotprojekter for at prototype og teste nye kommunikations formater i organisationen. Endeligt var vi med til at beskrive de resourcer og den organisering som var nødvendig for at skalere initiativerne på tværs af det globale organisation.

Resultater

Udvikling af en corporate strategi for sociale medier og community management samt lancering og facilitering af pilotprojekter for at møde strategiske mål. Pilotprojekterne medført et stigende engagement blandt eksterne målgrupper og en lancering af nye, interne kommunikationsplatforme som gav øget rækkevidde og en de-centralisering af den interne kommunikation. Vi etablerede styringsmodeller for netværksbaseret kommunikation og uddannede virksomhedens kommunikation teams i digitale-værktøjer, -færdigheder og -tankegange på tværs af den globale organisation.

Vi virker i virkeligheden

Socialsquare bliver en del af Reload

...læs om vores fælles vision på http://nye.reload.dk, eller fortsæt blot til vores normale hjemmeside her.