Odense Kommune

Åbne data i spil mellem kommunen, borgere og virksomheder.

Ambitionen om at engagere og sammen skabe en bedre by og kommune, samtidig med at værdi ud af byens store mængder åbne data, fik Odense Kommune, den fjerde største by i Danmark, til at kontakte Socialsquare. Sammen har vi lanceret to pilotprojekter, for at forstå de behov borgere og virksomheder har, i forhold til åbne data, og for at skabe de rigtige processer, færdigheder, tankegange og initiativer i kommunen for at møde disse.

Samarbejdspartners

Odense Kommune og en udvalgt gruppe borgere og virksomheder fra Odense

Opgaven

De data, der allerede er lagret i Odense kommune, kan blive en værdifuld ressource, hvis de åbnes og bruges til at skabe nye, innovative tjenester sammnen med byens borgere og virksomheder. Odense kommune spurgte Socialsquare om hjælp til at kortlægge de muligheder og udfordringer dette skaber og at lancere pilotprojekter for at testa af hvordan kommunen skal håndtere samskabelse og åbne data i fremtiden.

Vores rolle og arbejde

Socialsquare iværksatte et LAB som resulterede i to pilotprojekter. Et projekt samlede en udvalgt gruppe af borgere til at identificere, hvordan samskabelse omkring åbne data og digitale tjenester, kan vokse kommunen i fremtiden. Det andet pilotprojekt samlede lokale virksomheder, for at forstå hvordan åbne datasæt, kan prioriteres, præsenteret, fremmes og hvordan udviklingen af tjenester, der bygger på åbne data, kan håndteres fremadrettet.

Resultat

En bedre forståelse for hvordan samskabelse mellem Odense Kommune, borgerne og erhvervslivet i Odense kan se ud. En håndbog for involvering af borgere som er baseret på idéen om, at åbne data, involverende forretningsprocesser og samarbejde, fremmer demokratiet og skaber grobund for effektive og gode offentlige tjenester og som konkret viser hvordan samskabelse kan ske i det virkelige liv og drives af rigtige mennesker i det daglige arbejdet i kommunen.

Vi virker i virkeligheden

Socialsquare bliver en del af Reload

...læs om vores fælles vision på http://nye.reload.dk, eller fortsæt blot til vores normale hjemmeside her.