VandCenter Syd

Digital strategi og service design for et af Danmarks ældste vandforsyningsselskaber

Partner 

VandCenter Syd er et af Danmarks ældste og større vandforsyningsselskab, som ejes af Odense Kommune og Nordfyns Kommune, og som leverer rent drikkevand og tager hånd om spildevandet i store dele af Fyn.

Opgaven 

VandCenter Syd oplevede en manglende fælles, tværgående digital strategi som anskueliggjorde hvordan kunderådgivning, kommunikation og IT kunne brug data og digitalisering for at bygge merværdi for kunderne og understøtte en effektivere organisation.

Vores rolle og arbejde 

Vi udviklede en digital strategi.

Arbejdet bestod blandt andet af en analysefase hvor vi blandt andet gennemførte både kvantitative og kvalitative undersøgelser med ledende medarbejdere og udvalgte kunder. Derudover gennemførte vi en review af VCS eksisterende platforme og kontaktpunkter i relation til udvalgte processer.
Derefter gennemførte vi en strategiudviklingsfase hvor strategi og organisatoriske konsekvenser af denne blev præsenteret, diskuteret og tilpasset i fælleskab med kunden.

Vi virker i virkeligheden

Socialsquare bliver en del af Reload

...læs om vores fælles vision på http://nye.reload.dk, eller fortsæt blot til vores normale hjemmeside her.