Socialt Udviklingscenter SUS

Lean udvikling af platform til vidensdeling og vudering af teknologier til funktionsnedsatte

Partner 

SUS arbejder med social IT innovation og sociale opfindelser. De udvikler og samarbejder om projek­ter og indsatser, der er med til at skabe bedre livsvilkår for socialt udsatte og sårbare mennesker.

Opgaven 

Udbredelsen af social IT og adgangen til disse teknologier i kommunernes bo og behandlingssteder går langsomt. En af årsagen er hovedsageligt, at medarbejdere i kommunale forvaltninger og på sociale tilbud, borgere og pårørende mangler viden om og overblik over, hvilke teknologier der findes, hvad man kan bruge dem til, samt hvilke teknologier der bedst matcher forskellige funktionsnedsættelser.

Vores rolle og arbejde 

Socialsquare blev givet muligheden for at udvikle en digital videnbank, hvor viden omkring løsninger til at hjælpe funktionsnedsættede mennesker kan deles. Socialsquare har primært arbejdet på udviklingen af det software tekniske, men også som sparringspartner på konceptualisering og design, der i tæt samarbejde med udvalgte fra SUS har resulteret i en digital platform.

 

Vi virker i virkeligheden

Socialsquare bliver en del af Reload

...læs om vores fælles vision på http://nye.reload.dk, eller fortsæt blot til vores normale hjemmeside her.