25. april 2016

Kursus
Digitalt lederskab
i kommunen

Den 1. juni 2016 i København

09.00 - 21.00
Tilmeld dig

Digitalisering er helt øverst på dagsordenen i det offentlige. Ikke mindst i den kommunale kontekst. De første skridt ud i en digital offentlighed er allerede taget i form af digitale løsninger, hvor borgerne kan finde informationer, betjene sig selv og hente post i den digitale postkasse. Men den helt gennemgribende transformation kommer for alvor først nu.

Nu skal den borgernære service nemlig digitaliseres. Det kræver både et stærkere fokus rettet mod borgerne og deres behov, samt nytænkning og anderledes organisering indadtil, for at kommunen kan skabe relevante services, der går på tværs af afdelinger og enheder. Digitaliseringen er ikke kun et spørgsmål om, hvad der skal digitaliseres, men i ligeså høj grad hvordan. Derfor handler gevinstrealisering i kommunens digitale transformation både om effektivisering og kvalitetsløft af de interne processer – såvel som de mere borgervendte. Hvordan det gøres i praksis er vores fokus på dette kursus om digitalt lederskab.

Introduktion

De digitale muligheder og udfordringer i en kommunal kontekst.
Digitalisering forandrer i disse år alt. Mange taler om hvordan Netflix, Tesla, Google, Airbnb, Smart Cities eller Internet of Things udfordrer og transformerer brancher via digitale platforme. I den kommunale kontekst er denne såkaldte disruption på den ene side langt væk, noget der rammer private aktører og kommercielle tjenester. Samtidig er udfordringerne meget tæt på fordi det grundlæggende handler om en bedre brugeroplevelse for borgere og virksomheder. Digitalisering trænger sig også på i forhold til smartere digitale teknologier i byrummet og tilbyder muligheder for digital velfærd, datadeling, og datasikkerhed.

I denne indledende session introducerer vi til og reflekterer over, hvordan digitalisering udfordrer den kommunale setting og hvilke muligheder dette giver gennem eksempler og cases.

Session 1

Fremtidens kommune som service
I forhold til den digitalisering, der er gennemført indtil videre har det været relativt let at afgøre, hvad der er løsningen og hvordan man har skulle gribe projekterne an. Den analoge service er flyttet over på nettet – med den næste udviklingsbølge er løsningerne og i nogen grad også problemerne ukendte. Det kræver en omstilling.

Nu drejer det sig om at komme tættere på borgerne og sætte dem i centrum. Her slår rigide kravspecifikationer og den klassiske projektmodel ikke længere til. Udover at planlægge og styre skal man også kunne eksperimentere og lære. Man skal kunne arbejde med data – både de bløde og de hårde. Og man skal kunne validere viden hurtigt og effektivt.

Denne session introducerer dig til designtænkning, service design og mere lean tilgange til at skabe bedre løsninger, samtidig med at man minimerer risikoen for at lave noget som ingen vil bruge.

Udbytte: Deltagerne går fra sessionen med konkrete værktøjer til at tage med hjem i organisationen i forhold til at lede processer, der bygger på designtænkning og metoder til at arbejde mere borgervendt, eksperimenterende og med læring fra data.

Session 2

De nye agile organiseringsformer
Hvordan man er agil og eksperimenterende i en politisk styret organisation, er en af de uomgængelige udfordringer man må tage på sig i de kommende år. Hvordan kan vi skabe mere værdi og øget effektivitet gennem brug af nye agile og åbne ledelsesteknologier og metoder når vi samtidig skal efterleve mere traditionel målstyring?

Sessionen tager afsæt i Socialsquares erfaringer med at hjælpe organisationer til at benytte agile måder at organisere sig på og trækker på teorier omkring Holacracy, agil coaching, produktejerskab og Scrum. Vi stiller skarpt på konkrete ideer og metoder til at afholde møder samt drive strategiske processer for at sikre fremdrift og læring samtidig med at man har styring med sine programmer og porteføljer.

Udbytte: Deltagerne vil få konkrete værktøjer og metoder til at kunne starte og lede agile teams, processer og mødeformer

Session 3

kommunen som en platform
Den digitale økonomi kaster nye forretningsmodeller af sig, der henter inspiration fra deleøkonomi, crowdsourcing & social innovation. Er disse spredte tendenser, eller buzzwords om man vil, blot nice to have eller noget, der også bliver nødvendigt at medtænke inden for en kommunal udviklingsstrategi? I denne session fokuserer vi på, hvordan platformen som forretningsmodel giver nye muligheder for at skabe, distribuere og indfange værdi sammen med en udvidet kreds af partnere og interessenter.

Udbytte: Undervejs kortlægger deltagerne hvordan man med en platform-strategi kan opnå bedre ressourceudnyttelse, styrket innovationskraft samt mere selvhjulpne borgerfællesskaber.

Opsamling

Ledelse af den digitale transformation
Med afsæt i de tre foregående sessioner indkredses, hvad der bliver de centrale fokuspunkter for digitalt lederskab når det udfoldes i en kommunal sammenhæng.

Vi stiller skarpt på lederens rolle, strategiske orientering og ikke mindst de konkrete handlemuligheder som vi hver især ser for os.

MIDDAG

Middag og networking fra kl. 18.00 - 21.00
Vi inviterer efterfølgende på middag og netværk.

Kurset er bygget op omkring tre centrale sessioner, der introduceres med et kort oplæg og derpå udfoldes gennem interaktive og konkrete øvelser samt introduktion af udvalgte redskaber. Hver session byder på ny viden, nye metoder, inspiration og dilemmaer, man som leder skal kan forholde sig til. Du vil komme til at diskutere og tage stilling til dine udfordringer og muligheder i samspil med andre, der kan bidrage med egne erfaringer.

Med dig hjem vil du tage en række konkrete ideer og værktøjer, der gør dig i stand til at sætte gang i de næste nødvendige skridt i retning mod at digitalisere services – samt ikke mindst at kunne etablere den organisation, der skal levere og styre denne digitalisering.

Den sidste del af dagens program byder på en fælles middag, et inspirationsoplæg og ikke mindst rig mulighed for at udveksle viden med og knytte relationer til de øvrige deltagere.

Du vil blandt andet møde...

Magnus Christensson

SOCIALSQUARE, CEO, Partner
Magnus har mere end 10 års erfaring i at drive strategisk digitalisering, produkt- og forretningsudvikling for en række af de største organisationer i Danmark. Ekspert i organisatorisk udvikling og forankring af forandring i organisationer både på ledelsesniveau og ud i organisationen.

Jeppe Kabell

Udvikler og rådgiver, Socialsquare
Med en baggrund i erhvervs- og organisationspsykologien og mange års erfaring som organisatorisk rådgiver transformerer Jeppe organisationer og teams, så de bliver mere agile, kollaborative, lærende og i stand til at udvikle digitale produkter og services i en virkelighed under konstant forandring.

Christian Ingemann

SOLOBETA, Partner
Rådgiver og underviser i den digitale økonomis udvikling og tendenser. Christian kortlægger større teknologiske skred for at forstå, hvordan det påvirker den enkelte organisation - dens struktur, dens værdikæde og den måde man arbejder på.

Martin Sønderlev Christensen

SOCIALSQUARE, Partner
Med en ph.d. grad i social computing og mere end 10 års erfaring i at rådgive er Martin en af Danmarks førende eksperter i udviklingen af sociale platforme, design thinking og lean UX. Han rådgiver virksomheder i at agere strategisk i deres digitalisering af produkt, forretning og organisation.

3995,- dkr (tag en kollega med og spar 1000,-)

ex. moms - med god frokost, godt selskab, uvurderligt netværk og ubetalelig viden
3595,- uden middag om aftenen

Den 1 juni Fra. 9.00-16.30
middag og netværk fra 18.00-21.00

Arrangementet afholdes i København (TBA)

Hvem?

Digitale projekter eller digitalisering af organisationen er en del af dit ansvarsområde.
It – og digitaliseringschefer, Borgerservice chefer, It projektledere, digitaliseringskonsulenter, teamledere eller koordinatorer med ansvar for den digitale udvikling og drift.

Powered by Typeform

For mere information

Kontakt:
martin@socialsquare.dk – 3119 1769

Vi virker i virkeligheden

Socialsquare bliver en del af Reload

...læs om vores fælles vision på http://nye.reload.dk, eller fortsæt blot til vores normale hjemmeside her.