30. maj 2016

Kursus
Digitalt lederskab

Udvikling af den digitale organisation.

30. august 2016 i København

09.00 - 21.00
Kurset er afholdt

Digitalisering er helt øverst på dagsordenen på tværs af sektorer. Samtidigt viser nye undersøgelser, at vejen til succes ikke så meget handler om konkrete teknologier – men om organisationens digitale modenhed. Efterhånden står det klart at den digitale transformation ikke så meget angår hvad vi digitaliserer som hvordan.

Derfor er det som organisation ikke nok blot at implementere ny teknologi. I voksende grad udfordrer digitalisering også den måde virksomheden organiserer sig på. Det skaber et fokus på løbende strategisk digitalisering af ens organisation, forretning og produkt og et kontinuerligt fokus på at lære, hvad der virker, og hvad der ikke virker.

Ifølge PwCs aktuelle globale undersøgelse er den største hindring for digital udvikling kulturelle barrierer og manglende uddannelse i hvordan nye forretningsmodeller, organisatoriske design og arbejdsmetoder skaber værdi for virksomheden i den digitale tidsalder.

På dette intensive en-dags kursus sætter vi fokus på de afgørende tendenser, der driver udviklingen og viser hvordan de kan omsættes til praksis.

Kurset er bygget op omkring tre centrale sessioner, der introduceres med et kort oplæg og derpå udfoldes gennem interaktive og konkrete øvelser samt introduktion af udvalgte redskaber.

Hver session byder på ny viden, nye metoder, inspiration og dilemmaer, man som leder skal kan forholde sig til. Du vil komme til at diskutere og tage stilling til dine udfordringer og muligheder i samspil med andre, der kan bidrage med egne erfaringer.

Med dig hjem vil du tage en række konkrete ideer og værktøjer, der gør dig i stand til at sætte gang i de næste nødvendige skridt i retning mod at udvikle jeres digitale organisation.

Den sidste del af dagens program byder på en fælles middag, et inspirationsoplæg og ikke mindst rig mulighed for at udveksle viden med og knytte relationer til de øvrige deltagere.

Digitale muligheder og udfordringer

Introduktion

Digitalisering forandrer i disse år alt.
Fra processer og produkter til nye forretningsmodeller, der skal sikre virksomheder fortsat relevans i et hastigt udviklende marked. Mange ser hvordan Netflix, Tesla, Google, Airbnb, Smart Cities eller Internet of Things udfordrer og transformerer brancher via digitale platforme. På den ene side kan denne såkaldte disruption forekomme langt væk, noget der rammer særlige brancher og specifikke tjenester. Eller noget, der først bliver aktuelt for os nogle år ud i fremtiden. Samtidig er udfordringerne meget tæt på fordi det grundlæggende handler om en bedre brugeroplevelse for borgere, kunder og det øvrige netværk af interessenter.

Kort sagt ser vi med digitalisering at den primære værdiskabelse flyttes fra der hvor vi producerer til der hvor vi engagerer.

I denne indledende session introducerer vi til og reflekterer over, hvordan digitalisering udfordrer både private og offentlige virksomheder samt hvilke muligheder dette giver gennem eksempler og cases.

FRA PRODUKT TIL SERVICE

Session 1

Den digitalisering vi har set de seneste år, har langt overvejende handlet om at flytte kendte analoge løsninger overpå nettet – med den næste udviklingsbølge er løsningerne og i nogen grad også problemerne ukendte. Det kræver en omstilling.

Nu drejer det sig om at komme tættere på kunder, borgere og brugere, og sætte dem i centrum. Her slår rigide kravspecifikationer og den klassiske projektmodel ikke længere til. Udover at planlægge og styre skal man også kunne eksperimentere og lære. Man skal kunne arbejde med data – både de bløde og de hårde. Og man skal kunne validere viden hurtigt og effektivt.

Denne session introducerer dig til designtænkning, service design og mere lean tilgange til at skabe bedre løsninger, samtidig med at man minimerer risikoen for at lave noget som ingen vil bruge.

Udbytte: Deltagerne går fra sessionen med konkrete værktøjer til at tage med hjem i organisationen i forhold til at lede processer, der bygger på designtænkning og metoder til at arbejde mere brugervendt, eksperimenterende og med læring fra data.

Ny agil organisering

Session 2

Fra startup miljøerne kan man lære hvordan det er blevet en afgørende konkurrencefordel af være agil og eksperimenterende i udviklingen af organisationen og de tjenester man leverer.

Men hvordan gør man det i fx en mellemstor virksomhed eller en politisk styret organisation? Hvordan kan vi skabe mere værdi og øget effektivitet gennem brug af nye agile og åbne ledelsesteknologier når vi samtidig skal efterleve mere traditionel målstyring?

Sessionen tager afsæt i Socialsquares erfaringer med at hjælpe organisationer til at benytte agile måder at organisere sig på og trækker på teorier omkring Holacracy, agil coaching, produktejerskab og Scrum. Vi stiller skarpt på konkrete ideer og metoder til at afholde møder samt drive strategiske processer for at sikre fremdrift og læring samtidig med at man har styring med sine programmer og porteføljer.

Udbytte: Deltagerne vil få konkrete værktøjer og metoder til at kunne starte og lede agile teams, processer og mødeformer.

PLATFORMEN ER ANKOMMET

Session 3

Den digitale økonomi kaster nye forretningsmodeller af sig, der henter inspiration fra deleøkonomi, crowdsourcing & social innovation.

For tiden toner platformen frem som en dominerende model, der der viser sig uhyre effektiv til at matche ressourcer og behov – fra giganter som Google og Airbnb til mere regionale aktører som GoMore og Be My Eyes.

I denne session fokuserer vi på, hvordan platformen som forretningsmodel giver nye muligheder for at skabe, distribuere og indfange værdi sammen med en udvidet kreds af partnere og interessenter. Ikke fordi alle i fremtiden skal blive en platform, men fordi alle kommer til at indgå i platformenes økosystem.

Udbytte: Vi dykker ned i The Platform Design Toolkit og gennem simple øvelser kortlægges, hvordan vi med en platform-strategi kan udvikle vores værdikæde, opnå bedre ressourceudnyttelse og styrket innovationskraft.

Ledelse af den digitale transformation

Opsamling
Med afsæt i de tre foregående sessioner indkredses, hvad der bliver de centrale fokuspunkter for digitalt lederskab når det skal sættes i spil i din organisation. Vi stiller skarpt på lederens rolle, strategiske orientering og ikke mindst de konkrete handlemuligheder som vi hver især ser for os.

MIDDAG

Middag og networking fra kl. 18.00 - 21.00
Vi inviterer efterfølgende på middag og netværk.

Du vil blandt andet møde...

Magnus Christensson

SOCIALSQUARE, CEO, Partner
Magnus har mere end 10 års erfaring i at drive strategisk digitalisering, produkt- og forretningsudvikling for en række af de største organisationer i Danmark. Ekspert i organisatorisk udvikling og forankring af forandring i organisationer både på ledelsesniveau og ud i organisationen.

Martin Sønderlev Christensen

SOCIALSQUARE, Partner
Med en ph.d. grad i social computing og mere end 10 års erfaring i at rådgive er Martin en af Danmarks førende eksperter i udviklingen af sociale platforme, design thinking og lean UX. Han rådgiver virksomheder i at agere strategisk i deres digitalisering af produkt, forretning og organisation.

Christian Ingemann

SOLOBETA, Partner
Rådgiver og underviser i den digitale økonomis udvikling og tendenser. Christian kortlægger større teknologiske skred for at forstå, hvordan det påvirker den enkelte organisation - dens struktur, dens værdikæde og den måde man arbejder på.

3995,- dkr indtil 29. Juli - herefter 4495,-

ex. moms – med god frokost, aftensarrangement ditto, uvurderligt netværk og ubetalelig viden,
Tag en kollega med og spar 1000,- Dkr

30 august 2016

09.00-17.30 Kursus
18.00-21.00 Middag og netværk

Arrangementet afholdes i:

“Garagen”
Hos TwentyThree™ Copenhagen
Sortedam Dossering 5D
2200 København N

Hvem?

  • Digitale projekter eller digitalisering af organisationen er en del af dit ansvarsområde. Hvad enten du er direktør, leder, forandringsagent eller konsulent kommer du til at tage ny viden, nye redskaber og nye kontakter med herfra.
  • Du søger at opnå et højere niveau af digital kompetence – med blik for de strategiske muligheder såvel som relevante redskaber for din organisation.
  • Du ønsker at dele erfaringer og netværke med en varieret gruppe af ambitiøse mennesker fra forskellige sektorer og brancher

For mere information

Kontakt:
martin@socialsquare.dk – 3119 1769

Vi virker i virkeligheden

Socialsquare bliver en del af Reload

...læs om vores fælles vision på http://nye.reload.dk, eller fortsæt blot til vores normale hjemmeside her.