API-økonomi rimer på ny strategi – og mulig magi

20. december - Martin Sønderlev Christensen, Partner, Socialsquare

20. december 2016

API’et er en central byggesten i fremtidens digitale og datadrevne verden. Det handler ikke bare om data, men måske en vej til helt nye forretningsmodeller, produkter og måder at arbejde sammen på. Man taler ligefrem om en API-økonomi – alt i dag er en økonomi, ikke sandt? Men hvorfor er det sådan og hvad kendtegner en API-økonomi?

I fremtiden vil dem, der har de bedste API’er og tilbyder de stærkeste incitamenter, for at andre virksomheder for “integrerer sig” med dem, være dem, der vinder. Spørg dig selv: Når der skal udvikles nye services indenfor transport i den nære fremtid – hvem vil så have det bedste interface til både brugere og til udviklere? Er det Uber eller er det taxa-branchen med MOOVE?

Vi startede denne julekalender ud med at referere til Marc Andressens udsagn: “Software is eating the world”. Software skriver jo ikke sig selv (endnu), så Andressen refererer naturligvis til de virksomheder og mennesker, som kan skabe software, som dem, der kan udfordre og spise etablerede industrier og virksomheder.

Hvad vi også har argumenteret for i de seneste jule-blogposts er, at det i fremtiden er en kernekompetence – for både organisation som helhed, ledelse og medarbejder – at kunne forstå hvordan digitalisering egentligt fungerer og hvordan software virker. For for at kunne arbejde effektivt og succesfuldt i en verden, hvor software i bredest mulig forstand, er det grundlæggende materiale, er man nødt til at kende dette materiale.

Det sene 20. århundredes grundstof var information og den elektroniske, og siden digitale, processering af dette mellem mennesker via en maskine eller et medie. Derfor betegner vi denne epoke som “netværks- og informationssamfundet”. Vi er i stigende grad på vej ud af dette og ind i et data-samfund eller et platforms-samfund.

Det 21. århundredes grundstof er og vil i stigende grad blive data, og udvekslingen af data mellem maskiner, til brug for mennesker. Derfor skal man ikke kun tænke på, at digitaliseringen skal henvende sig til mennesker (brugere), men også skal henvende sig til maskiner – til andre programmer kunne man sige – og det er det API’erne muliggør.

Fokus hér er ikke at forklare de tekniske aspekter af et API – ej heller repræsentere de mange holdninger til hvordan et godt API ser ud. (Der er ingen tvivl om, at vi mener, at åbne API’er er bedst.) Nej, her vil vi se API’er som centrale “drivere” for den digitale transformation – både i forhold til at skabe nye forretningsmodeller, nye produkter og produktoplevelser.

Dog, lige for en ordens skyld, er et API:

“… Application Programming Interface, en softwaregrænseflade, der tillader et stykke software at interagere med andet software. Et API er implementeret i applikationer (programmer), programbiblioteker og styresystemer. I en nøddeskal kan et API betegnes som en måde at tilbyde tjenester, herunder data, fra et system i et andet system.” Dansk Wikipedia

 

Flere og flere virksomheder har, på forskellige niveauer, API’er, web-services eller tilgængliggjorte datasæt. Flere endnu benytter sig af andres API’er til at lave services – og mange bruger services, der er bygget på API’er om de ved det eller ej. Men meget få traditionelle virksomheder har en egentlig bevidst forretningsstrategi om hvorfor og hvordan de selv udstiller et API eller benytter sig af andres API.

Ingen julekalender uden også at referere til Paul Barans klassiske skitse til internettets centrale teknologier: “Packet Switching”. Baran skitserede i 1964 skiftet fra centrale kommunikationssystemer/databaser frem mod et distribueret system, som blev et af komponenterne i internettet og på mange måder også illustrerer det, der driver API-udviklingen.

API’er accelererer internettest evne til at flytte produkter og services fra centraliseret til distribueret, således, at det kan produceres, distribueres og konsumeres mange steder. Et eksempel på denne model er rejsesitet Expedia, der driver 90% af sin omsætning fra andre sider og partnere. Disse har fri adgang til Expedias API i forhold til at kunne bygge deres forretning oven på dette. Google Maps var et henslæbende produkt indtil Google tillod f.eks. data omkring forretninger etc. at blive vist på kortet – kortet er gratis, men dét at blive vist derpå koster. API kan altså være kerneforretning og ofte være vejen til forretningsmodel og produktinnovation.

Man taler om, at API’et kan være et økosystem af andre produkter og forretninger. Dette kan enten gøres åbent eller mere eller mindre lukket. Det bedste eksempel på et mere lukket – dog ikke mindre lukrativt økosystem – er Apples “App Store”, hvor Apple stiller en “platform” med en række udviklerservices til rådighed for udviklere og forretningsskabere, som mod betaling af SDK og cut af deres indtjening, også kan drive en forretning oven på Apples services og produkter.

Salesforce.com har gjort en lignende forretnings- og produktionsmodel mulig gennem en “App Store”, hvor man tillader relevante tredjepartsservices at integrere med Salesforce. Dermed skaber man en markedsplads, hvor mange forskellige partnere kan trives og hvor produktet dermed også bliver stærkere.

Et sted hvor API’er i høj grad driver udviklingen i øjeblikket er i FinTech-branchen. Her søger finansinsitutioner i stigende grad selv dét, at åbne op mod samarbejdspartnere for at nå ud til i hænderne på kunderne. Banker er i øvrigt også under pres for liberalisering via regulative ændringer fra EU, kendt som PSD2-direktivet om bl.a., at man som branche leverer API’er således, at betalingsløsninger bliver åbnet op for mange andre aktører på tværs af Europa.

Danske Banks MobilePay er et andet eksempel som udbyder et API til at muliggøre AppSwitch, som gør det muligt at integrere betaling i andre apps. Dette både godtgøre MobilePay og hjælper også med at gøre det nemmere for partnernes kunder at betale f.eks. i apps. Det er en “win-win” for begge parter.

Den spansk/amerikanske bankgigant BBVA, som har været meget aktiv f.eks. i opkøb af startups (eks. Simple og Holvi) har igangsat et “open platform”-intiativ. Her udstiller man en række BBVA-services og compliance-infrastrukturer ud mod markedet, til rådighed for andre virksomheder. Dette gør BBVA for at skabe den nødvendige innovation i markedet. Som Shamir Karkal, Head of Open APIs hos BBVA, siger:

“This is the perfect moment to do this, because there is a whole revolution happening in the financial and the technology space. What the Open Platform does is support that innovation. And, by supporting it, we make that ecosystem move much faster. So, in the end, we enable this whole revolution to happen.”

Dette er et eksempel på en traditionel virksomhed i en traditionel branche, som forsøger en transformation ved at udvide sin rækkevidde både forretningsmæssigt, produktmæssigt og organisatorisk, ved at skabe en API-platform til en række kerneservices. For på den måde at få innovation fra andre aktører – dette være partnere i egen eller fra andre brancher eller startups.

Et andet eksempel på hvor tilgængeliggørelsen af data kan og vil komme til at give en masse mening, og hvor der er en række tiltag på vej, er tilgængeliggørelsen af offentlige og åbne data. Dette giver mulighed for både offentlige og private virksomheder at kunne skabe bedre services og forretninger ovenpå de offentlige data. F.eks. tilbyder virk.dk en række datasæt, som kan gøre det lettere for virksomheder og startups at lave nye tjenester. Eksempelvis AutoUncle, der er med til at gøre brugtbilsmarkedet fair ved at skabe gennemsigtighed og give forbrugerne et nyt overblik over markedet. Netop ved at samkøre forskellige datakilder og udstille dette på deres website.

Vi bør naturligvis også nævne de indsatser, der foregår på kulturområdet. F.eks. hos Statens Museum for Kunst, hvor de vil tilgængeliggøre den megen kunst, der står i kældre og på lofter via digitale API’er og digitale platforme.

Der kan være mange forretningsmodeller og incitamenter i denne tilgængeliggørelse. For Rejseplanen er det eksempelvis sådan, at både forretning og åbenhed går hånd i hånd. Det er her ikke nødvendigvis kun vigtigt, at folk kommer ind på Rejseplanen.dk, hvis flere og flere søger på Google Maps. Forretningsmålet er at få folk til at vælge den kollektive trafik – og skabe omsætning her – og ikke at bruge Rejseplanen.dk. Det tjener derfor et formål at gøre de data, man har fra trafikselskaberne tilgængelig for så mange som muligt og på en måde så det kan bruges så effektivt som muligt, til gavn både for brugere og partnere. Se i øvrigt dette interview fra vores julekalender fra sidste år med direktør for Rejseplanen, Christina Hvid

Der er mange brancher og organisationer, som i dag ikke tænker på API’er som en central “driver” for deres forretning og produkter, som vil skulle tage denne overvejelser op i det kommende år.

Som etableret virksomhed skal man tænke på sig selv som en del af et økosystem og ikke som en ø i blodrødt hav.

I mange etablerede virksomheder og brancher har man i dag den væsentlig styrke, modsat udfordrerne, at man typisk har data, der kan bringes i spil. De har har ofte et compliance-system i branchen som kan revitaliseres. Og vigtigst har man adgang til borgere, medlemmer, kunder og/eller partnere. Dette kan blive grundlaget for, at man er interessant for andre – som API – og, at man kan blive en platform. Omvendt har mange etablerede virksomheder den udfordring, at de ikke gode til at bruge data – og vigtigere, ikke altid gør det godt digitalt ude hos kunderne og brugerne. Derfor kan der være en fordel i at stille sine ydelser til rådighed eller tænke i produkter, der er infrastruktur, mens andre er interface.

Hvordan kan dette bruges til at skabe bedre tilbud til medlemmerne i en fagforening? I et pensionsselskab? I en bank? Hvilke startups vil komme ud af mulighederne i dette? Hvilke effektiviseringer kan dette skabe i den offentlige digitale produktinnovation? Hvordan kan man skabe bedre services som en e-handel? Som en vindmølleproducent? Som en medicinalproducent? Hvordan kan fysiske produkter og services blive bedre af kunne trække på eller levere data? Hvordan kan åbne API’er skabe mere kreativitet og forretning hos andre?

I Socialsquare har vi en del erfaring med at hjælpe med mange af disse overvejelser og praktiske implementeringer fra en række projekter med særligt åben data og API-strateg. Både i forhold til det offentlige og i forhold til private aktører. Så her er et par overvejelser vi plejer at tage udgangspunkt i:

Overvejelser

Tænk det som en del af jeres kommende digitale forretningsmodel
API er ilten i de digitale platforme. Kan I blive en platform for andre eller bliver I en del af andres platforme. Udtænk en API-strategi ud fra hvad jeres kommende forretningsmodel er, ikke jeres eksisterende.

Hvilke behov kan vi dække som vi ikke allerede dækker? Hvilke behov i markedet eller ændringer, der sker, er vi ikke en del af? Kan vi blive det ved at åbne op for vores data eller platform? Hvordan kan vi komme ud til flere på bedre og mere rentable måder ved at åbne op eller indgå aftaler om at åbne op.

Hvem er de centrale aktører? Hvad er deres incitament?
Hvem i jeres branche eller andre brancher, vil have incitamenter for at bruge, bidrage til eller selv udstille API’er? Afdæk stakeholder-landkortet og sørg for at tænke udover det i allerede kan se. Gå ud og snak med partnere, startups og andre brancher for at forstå deres “pains and gains” for at bruge jeres API.

Se det som et produkt eller en service
Et API kan være lige så vigtigt som det “konkrete” produkt. Se det som et produkt, som henvender sig til en bestemt type kunder – udviklere – og deres maskiner. Forstå deres behov og krav. Sørg for at supportere denne kundegruppe – og stil også krav til dem om at levere til jer.

At integrere eller blive integreret
Har vi mulighed for at lave en platform, hvor andre kan se en forretning i at blive integreret i vores produkter eller omvendt.

Eksternt og/eller internt
Er vores API udelukkende rettet mod eksterne partnere. Eller bør vi overveje at understøtte intern produktudvikling og forretningsagilitet ved at drive interne API’er? Dette er et område mange starter på – og hvor der store besparelser ved at kunne drive services mellem forretningsenheder i organisationen.

Åben vs. lukket
Tjener vi på at være helt åbne for at skabe vækst og incitament og give data væk? Skal vi etablere en lukket partnermodel eller kan vil ligefrem tage penge for vores services?

Hvor gode er vores data egentligt?
Tag et reality check på jeres data. Det kan godt være der er mange, men er de nemme at udstille til andre eller ligger de i legacy-systemer, som ikke kan tilgængeliggøres uden store omkostninger?

Sikkerhed først
Sørg selvfølgelig for, at der ikke udstilles forretnings- eller personfølsomme oplysninger i dit API. Men sørg også for, at sikkerhed ikke er noget, der holder jer tilbage.

Invester i det og hav løbende udvikling
Hvis API’et skal kunne blive forretningskritisk, skal man også se det som en langsigtet investering, der kræver kompetencer og løbende udvikling baseret på behov fra forretningen. Du bliver en del af andres forretning og derfor er det vigtigt, at der er løbende fokus og udvikling og drift – ligesom du skal være opmærksom på dette, hvis du bygger dit produkt eller forretning oven på andres API’er.

Man kan ikke bygge det og så tro, at de vil komme
API’er er som andre dele af forretningen afhængigt af at kunderne kender det, foretrækker det og kommer tilbage. Det kræver en indsats at drive det fremad – et “hackathon” hér og en præmie dér gør det ikke. Det skal markedsføres og der skal skabes cases, der har virkelig værdi. Så for at vende tilbage til indledningen og overskriften så kan vi sige, at API-økonomi rimer på ny strategi. Det kræver, at vi sætter data i spil og system, med formålet at forsøge at skabe ny forretningsmæssig magi.

Giv dig selv og dine kolleger en julegave.

Tag på kursus i Digitalt lederskab
Digitaliseringen kræver nyt mindset, nye værktøjer og nye kompetencer. På kurset tager vi fat i digital lederskab ved at kigge på 3 centrale fokus områder: produkt- , organisations- og forretningsudvikling som hver især bliver udfordret i en digitaliseret verden og som kræver nyt af os som ledere af teams, projekter, processer eller af organisationer.

FÅ ET DRYS INSPIRATION I DIN INDBAKKE.

Hver dag - hele Julen.Vi virker i virkeligheden

Socialsquare bliver en del af Reload

...læs om vores fælles vision på http://nye.reload.dk, eller fortsæt blot til vores normale hjemmeside her.