Digitalt lederskab – hvis det ikke var svært, ville alle gøre det

23. December - Martin Sønderlev Christensen, Partner, Socialsquare

23. december 2016

Juletid er jo Starwars-tid. Det er et af vor tids centrale evangelier. Her finder vi fortællingen om to organisationsparadigmer og ledelsesstile. Darth Vaders “Imperiet” mod Luke Skywalkers “Rebel hær”. I Darth Vaders organisationsparadigme handler det om at kaste så mange ressourcer efter projektet som muligt, og knuse modstand ved at være stærkere på ressourcer – man bygger en dødsstjerne, koste hvad det vil. Darth Vader, som i øvrigt jo kun er projektleder på projektet, med kejseren som chef, er ikke nogen særlig rar leder – effektiv javel, men ikke én man arbejder for, for andet end pengene. Lad os sige det sådan: “Imperiet” bliver nok ikke en B-corp. Mod dette står Luke Skywalker hans sammenrend af rebeller, som et modstykke. Her er ressourcerne små, til gengæld er det de smarte og entreprenante tiltag, der gør, at man gang på gang vinder mod den åbenlyse overmagt. Luke og hans team af Jedis og “hackere” må arbejde sammen og organisere sig meget mere løbende. De “lærer” af hvad, der virker i deres nålestiksoperationer – med store ofre naturligvis, men med sejr til sidst.

Alle store myter fortæller os noget eviggyldigt om verden – Starwars ligeså.

Det er ikke altid en fordel at have flest midler og “kræfter” – den lille og snu narrer tit den store og tunge. “Imperiet” falder. De virksomheder og organisationer, der i fremtiden vil vinde er dem, som accepterer, at det er en stor opgave at skabe forandring. Det er dem, som er villige og har “ihærdigheden” til forandring – ikke nødvendigvis ved at være de mest kapitaltunge (det hjælper ellers), men også ved at være de mest “læringsparate” – som finder en vej til at få det til at ske.

Vi kigger nu ind i en ny digitaliseringsbølge, hvor vi i den første oversatte det analoge til det digitale/elektroniske som e-mail, kalendere, Word-dokumenter og bogføringssystemer mere eller mindre 1 til 1. Nu bliver den nye digitaliseringsbølge en som vil introducere nye måder at arbejde på – og det vil betyde ny måder at lede på. Den digitale transformation sker ikke af sig selv. Jo måske bliver vores arbejdsliv, vores forretning nok digitaliseret på den ene eller anden måde, men det betyder ikke, at vi automatisk bliver mere effektive, at vores arbejde bliver mere interessant eller, at vi laver bedre produkter og finder på nye forretninger. Det sker ikke af sig selv. Naturligvis.

En vigtigere pointe, som vi har nævnt tidligere er, at forandring ikke er konsekvens af udviklingen, men en præmis for at være med. Agilitet, hastighed, eksperimentering og selvledelse er ikke biprodukter af digitaliseringen – det er tilvalg som man som leder bevidst skal introducere og arbejde med uafhængigt. Digitale værktøjer, platforme etc. kan hjælpe til, men i sig selv gør digitaliseringen os ikke mere effektive. I nogen tilælde kan man sige, at e-mailen, som gjorde os mere effektive, på mange måder i dag tager for meget af vores tid og bliver brugt på måder, som er uhensigtsmæssige. Det er ikke teknologiens skyld, men i stedet hvordan vi er i stand til tage den ind og appropriere den.

Man kan organisere sig ud af et problem – og selv om agilitet lyder som mindre i forhold til og det betyder ikke at der er mindre brug for lederskab i dag, end der har været tidligere – det betyder at lederskab i dag er noget andet.

I Socialsquare har vi indført Holacracy som en måde at arbejde på. Det er en måde, der sikrer, at vi kan træffe hurtigere beslutninger og at ledelse bliver noget, der foregår alle steder i organisationen, frem for hos en… leder. Holacracy har fået utrolig meget opmærksomhed både som et nyt interessant bud på et operativsystem til ledelse, men også som et meget besværligt og ligefrem forkert organisationsprincip. Det er for svært at tilpasse sig til, bliver der sagt flere steder. For os er der ikke noget, der er for svært at tilpasse sig til, hvis vi kan se og mærke resultater.

På engelsk har man distinktionen mellem management (ledelse) og leadership (lederskab) – og i stigende grad er der mere brug for lederskab end ledelse og mikroledelse. For med digitaliseringen kommer også hastighed – og det er i høj grad organisationers evne til at træffe valg hurtigt og eksekvere i lærende sprint, som gør en forskel. I et sådan miljø, hvor der kun er ubekendte faktorer, er man nødt til at være tilpasningsdygtig og sætte løbende planlægning over planer.

Ledelse er noget en person gør for at få andre til at gennemføre noget. Lederskab er noget, der får personer i organisationer til at gøre noget for at opnå noget.

Øvelse

Gør forandring til noget I gør hver dag
Mangen strategiseminarer, visionsworkshops eller innovationsforløb har vi slæbt vores teams og organisationer igennem og et utal af innovations- eller forandringskonsulenter har hængt plancher op og faciliteret med visuelle noter og “Business Model Canvas” halvt udfyldte. Der er mange nye værktøjer og metoder derude, men det er ikke en buffet på et mødecenter i vandkantsdanmark, der gør forskellen. Forandring er noget man gør hver dag.

Kom ud af bygningen 
Et væsentlig kriterie ved digitalseringen er, at den nedsætter transaktionsomkostninger i forhold til det at kommunikere. Det betyder ikke bare, at det er hurtigere og billigere for dig. Men også for alle andre. Digital lederskab handler derfor om at lave en “kunde-centrisk” organisation, der kan interagere med virkeligheden, derfor skal man ud i verden og lytte til kunderne (og deres brugere) frem for at sidde inde i en kontorbygning og tale om dem. Igen skal det ikke bare være en gang i mellem- men ofte og på en struktureret måde, hvor man lytter og “mapper” sine indsigter, så de kan bruges konstruktivt.

Vær metodisk – over længere tid
Igen, der er mange metoder og værktøjer som i disse dage byder sig til og mængden af personer, der har arbejdet med Business Model Canvas eller som har kørt “kind-of-Scrum” i et projekt er stigende. Men for at arbejde med iterative processer, metoder og værktøjer kræver det, at man rent faktisk har gjort det flere gange og samtidigt er noget, man arbejder metodisk bevidst med at få til at virke.

Sæt visioner over specifikationer
Lederskab handler som nævnt ovenfor om at lade sig styre at et formål. I den seneste tid har man snakket om “formålsdrevne” organisationer – der arbejder efter “gode formål” eller “visionsdrevne” virskomheder ligefrem. Lederskab – digitalt eller ej – handler om at sætte visioner op og i fællesskab arbejde for, at det man gør har et højere formål. Det behøves ikke at være “at redde verden”. Men eksempelvis, at det produkt, man laver skal have en produktvision, hvor det ikke handler om at lave produktet, men at løse et relevant problem eller ændre noget, der ikke fungere. Visioner over specifikation.

Elsk værktøjerne
Elsk de værktøjer, der driver organisationen frem. Dyrk dem. Den næste bølge af digitalisering af ledelsen i virksomhederne bliver drevet af værktøjer. Gør teknologien til en del af det nye lederskab. Gør den til noget særligt ved den måde I arbejder på. Men stil dig ikke tilfreds med, at de ting, du før fik stillet til rådighed. Du vil ikke være den organisation eller leder, der ikke ved hvordan man åbner en fil eller ikke kan komme med på det virtuelle møde – omvendt findes der ikke perfekte værktøjer. Ligesom alt andet kræver det, at du bruger det dagligt.

Læring er resultatet
Mange har kigget i bøger og lyttet til guruer fra “Lean Startup”-bevægelsen og tænkt, at det bare er for startups. Men en væsentlig pointe i dette paradigme er, at man som organisation opererer med læring som det primære mål. Dét at man hele tiden skal sørge for at lære af små eksperimenter. Sæt læring på dagsordnen og strukturér det, brug f.eks. “Innovation Accounting”.

Led med data – i realtid
Lederskab går hånd i hånd med data – for alle har brug for at vide om de er på rette vej. Tidligere var kunne man godt kunne kigge på data fra uge til uge. Men med digitaliseringen bliver data til noget man skal kigge på minut for minut. Man kan ikke bare kan se bagud, man skal se lige nu og her. Det gør en forskel for, hvor hurtigt man kan og skal træffe beslutninger. Det handler dog ikke om mængden af data, men om hvad og hvor meget de siger.

Venture Funding over årsbudget
En væsentlig forskel i en tid, hvor projekter ikke altid kan defineres skarpt, gør at de kan være svære at esitmere prisen på. Så en af de væsentligste og fundamentale skift vi ser i disse dage, er et skift fra en bugdet-model, hvor man på forhånd søger og får budgetter til at gennemføre et beskrevet projekt – til en Venture Funding-model hvor man investerer i resultater i mindre puljer eller runder.

Giv dig selv og dine kolleger en julegave.

Tag på kursus i Digitalt lederskab
Digitaliseringen kræver nyt mindset, nye værktøjer og nye kompetencer. På kurset tager vi fat i digital lederskab ved at kigge på 3 centrale fokus områder: produkt- , organisations- og forretningsudvikling som hver især bliver udfordret i en digitaliseret verden og som kræver nyt af os som ledere af teams, projekter, processer eller af organisationer.

FÅ ET DRYS INSPIRATION I DIN INDBAKKE.

Hver dag - hele Julen.Vi virker i virkeligheden

Socialsquare bliver en del af Reload

...læs om vores fælles vision på http://nye.reload.dk, eller fortsæt blot til vores normale hjemmeside her.