Data-etik – fremtidens konkurrenceparameter

18. December - Christian Ingemann, Partner, Solobeta

18. december 2016

Data-etik bliver et nyt konkurrenceparameter. Vi tog en snak med forfatteren til en ny bog på området, der viser vejen fremad for virksomheders samfundsansvar i den digitale økonomi.

Når man kigger på de forretningsmodeller, der ligger bag nye digitale tjenester og fra tid til anden oplever, at noget ikke helt går op, noget er underligt billigt eller sågar gratis, noget er udeladt af ligningen eller fremgår ikke af regningen, så synes forklaringen ofte at knytte sig til noget bestemt. It’s the data, stupid!

Data er internettets olie har nogen sagt. Det er en forførende metafor, men den brister hurtigt. For når vi deler data bliver der blot mere af den – det samme gælder ikke for olie. Olie kan ikke eksistere to steder på samme tid og være en værdiskabende faktor. Det kan data.

Det indså man tidligt allerede tilbage i e-business’ barndom.For hvis man har et online produkt eller tjeneste er data om brugerne værdifuld for en selv, og på samme tid for de tredjeparter, der også har en interesse i at tilgå brugerne. Det er også den erkendelse, der ligger bag et af tech-jargonens efterhånden slidte one-liners, nemlig at hvis en online tjeneste er gratis, så er du ikke kunden, du er produktet. For data om dig og dine aktiviteter indsamles, pakkes ind, og sælges videre. Ofte til aktører med marketing ambitioner. Enhver har vel oplevet at slæbe et spor af popup- og bannerreklamer reklamer efter sig på sin færd fra hjemmeside til hjemmeside.

Apropos dét, så skrev Ethan Zuckerman, der programmerede de første pop-up reklamer en officiel undskyldning i form af artiklen The Internet’s Original Sin hvori han beskriver historien bag, hvorfor internettets default forretningsmodel blev den reklamedrevne. Han skriver her med full disclosure:

“I have come to believe that advertising is the original sin of the web. The fallen state of our Internet is a direct, if unintentional, consequence of choosing advertising as the default model to support online content and services. Through successive rounds of innovation and investor storytime, we’ve trained Internet users to expect that everything they say and do online will be aggregated into profiles (which they cannot review, challenge, or change) that shape both what ads and what content they see.”

Som citatet indikerer, er vidtrækkende dataindsamling en konsekvens af, at vi har valgt at satse på nogle bestemte forretningsmodeller til at finansiere digitalt indhold.

data-lives

Det bringer en del potentielt positive såvel som negative udfald med sig. For der er mange risici forbundet med dataintense processer – især når de involverer personrelateret data. Alt fra vidtrækkende overvågning, lækager af personfølsomme data til de “digitale tømmermænd”, der rammer os, når vi bliver opmærksomme på, at de brugerflader vi præsenteres for er et produkt af vores tidligere online adfærd. I den sammenhæng har Gartner, Inc. estimeret at i 2018 vil 50% af alle virksomheds-etiske overtrædelser skyldes misbrug af (big) data.

Derfor er der også en modbevægelse i gang, der samler sig omkring nye forretningsmodeller baseret på data-etiske principper. Disse nybrud kaldes også for privacy as innovation eller privacy by design. For nyligt udkom den indtil videre mest ambitiøse og gennemresearchede bog på området.

Data Ethics – The new competitive advantage er skrevet af Gry Hasselbalch & Pernille Tranberg. Bogen beskriver hvordan respekt for privacy (eller persondatabeskyttelse) og retten til at råde over ens egne data begynder at blive et centralt konkurrence-parameter for de mest visionære virksomheder. Dem, der indser at data-etik udgør et samfundsansvar på linje med miljøbevidsthed er med andre ord morgendagens vindere.

Jeg kontaktede Gry for at høre mere om hvorfor og hvordan data-etik indgår som et væsentlig element i det digitale lederskab. Her følger hendes kommentarer:

Hvorfor skal data-etik være top-of-mind for digitalt lederskab?

Det er meget enkelt. Verden består af data. Data er lige så mangfoldigt og komplekst, som verden er det. Det består af mennesker, virksomheder, institutioner, kulturer, miljøer, som alle kræver en plads. En virksomhed, som bare ser data som en del af en forretningsprocess, f.eks. som en valuta, kunden betaler med, har slet ikke forstået, hvad data betyder i den digital data tidsalder, at data også faciliterer relationer og tillid. Lige nu er der en data asymmetri, hvor store virksomheder og stater sidder på store mængder data om individer, mens individets egen kontrol over og indsigt i denne data er blevet mere og mere indskrænket.

De sidste par års datalækager, hacks, overvågningsskandaler, og især helt almindelige menneskers oplevelse af at have mistet kontrollen over deres data, har sat en bevægelse i gang. De mest visionære virksomheder har været hurtige til at reagere med at skabe sig et brand omkring at beskytte deres kunders data, give dem kontrol over deres data og tage afstand fra virksomheder, som ikke formår at gøre dette. De er også de kløgtigste fra et “due dilligence” perspektiv, for i Europa er vi nemlig i gang med at implementere en ny databeskyttelseslovgivning, der fremmer udviklingen af en “privacy by design”-infrastruktur og med bøder på op til 4% af ens årlige omsætning for brud på lovgivningen.

Man skal blot åbne øjnene for at se et paradigmeskifte i den måde vi opfatter data i dag som mere end blot en brik i forretningen, men som en risiko, der skal håndteres og en mulighed for at skabe positive relationer med sine kunder.”

Hvad kendetegner det mindset, der driver udviklingen af data-etik hos de mest visionære virksomheder på området?

De mest visionære virksomheder i dag er dem, som forstår kompleksiteten i data og de etiske udfordringer, der ligger i at bygge virksomhedsprocesser på data. De tænker langsigtet – er denne datapraksis bæredygtig? Hvilke konsekvenser kan den have for mine kunders tillid til min virksomhed? Hvilke etiske konsekvenser kan jeg som virksomhed komme til at stå til ansvar for, og kan virksomheden bære det ansvar i al offentlighed?

De ser også personlig datakontrol som en konkurrencefordel og som en måde at skille sig ud på, fordi det er en tilgang, som ikke kun lovgivningen, men også kunderne er begyndt at efterspørge. De mest visionære virksomheder på området er godt klar over, at vi står midt i en social bevægelse, et kulturelt skifte og en teknologisk og lovgivningsmæssig udvikling, der i stigende grad sætter mennesket i centrum”.

Kan du pege på en virksomhed eller case, der er interessant at følge?

“Lige pt. er vi i en eksperimentel fase, hvor ikke én virksomhed har fundet den optimale løsning. I vores bog beskriver vi en tendens, hvor virksomheder er begyndt at handle etisk omkring data. Det gør de på forskellige måder. F.eks. ved at give deres kunder større indsigt i og kontrol over dataprocesser, ved at udvikle “privacy by design”-løsninger, ved at arbejde med etik på et organisatorisk plan osv. De mest bemærkelsesværdige virksomheder er dem, som bruger dataetik som et udgangspunkt for alle deres processer – også de kreative. For det har tit vist sig at kunne betale sig i den anden ende.

Lige nu bliver en række internetforbundne stykker legetøj hevet ned fra hylderne i legetøjsbutikkerne i forskellige lande i Europa, fordi man f.eks. har fundet ud af, at deres mikrofoner kan hackes. En af de tyske virksomheder, vi talte med i vores bog, som laver internetforbundne dukker, valgte slet ikke at sætte mikrofon i deres produkt, fordi de, som de sagde, tænkte på den “privacy”-bevidste kunde, imens de designede dukkerne. Det tror jeg de er ret glade for i dag.

Det vil sige, de gjorde faktisk ikke noget særligt bemærkelsesværdigt ud over at tænke på deres kunders behov og bekymringer i en internetforbundet hverdag. At være dataetisk bevidst er en tendens, der tager fat blandt virksomheder over hele verden, men særligt i Europa, hvor der er et kulturelt værdigrundlag (og en databeskyttelseslovgivning), der støtter op om udviklingen. I Danmark f.eks. kunne man holde øje med en virksomhed som Privacore som arbejder meget direkte med “privacy by design”-løsninger, dvs. tjenester, der tager udgangspunkt i en etisk tilgang til data, hvor individet har kontrol”

Smart business er drevet af “privacy by design”

På vej ind i den 4. Industrielle revolution, hvor forbundne produkter bidrager til en omsiggribende infrastruktur til indsamling og udveksling af data er det svært at undervurdere betydningen af nogle forpligtende data-etiske principper. Det omfatter både virksomheder og deres produkter, men måske i lige så høj grad de institutioner og lokale myndigheder, der køber de systemer og tjenester, der vil danne fundamentet for de byer, der for tiden omtales som smart cities.

I sidste ende er der en stærk sag for det argument, at smart business fremover skal tage afsæt i en “privacy by design”-tilgang, der forholder sig holistisk til omgangen med data.

Tak til Gry Hasselbalch for at bidrage til dagens låge. 

Refleksion

Kig på Jeres datapraksis og vurdér:

  • Hvilke konsekvenser kan den have for mine kunders tillid til min virksomhed?
  • Hvilke etiske konsekvenser kan jeg som virksomhed komme til at stå til ansvar for?

inspiration

Læs mere om perspektiverne i data-etik og “privacy by design”.

I en Techcrunch artikel skrevet af Gry Hasselbalch og Pernille Tranberg.

Her hvor Martin Von Haller diskuterer de udfordringer og muligheder, der ligger på området for både store etablerede virksomheder såvel som mindre virksomheder og startups.

Giv dig selv og dine kolleger en julegave.

Tag på kursus i Digitalt lederskab
Digitaliseringen kræver nyt mindset, nye værktøjer og nye kompetencer. På kurset tager vi fat i digital lederskab ved at kigge på 3 centrale fokus områder: produkt- , organisations- og forretningsudvikling som hver især bliver udfordret i en digitaliseret verden og som kræver nyt af os som ledere af teams, projekter, processer eller af organisationer.

FÅ ET DRYS INSPIRATION I DIN INDBAKKE.

Hver dag - hele Julen.Vi virker i virkeligheden

Socialsquare bliver en del af Reload

...læs om vores fælles vision på http://nye.reload.dk, eller fortsæt blot til vores normale hjemmeside her.