To-sporet agil proces: Discovery & Delivery – hvorfor?

13. December - Kræn Hansen, Partner, Socialsquare

13. december 2016

Det kommende motiverer en af de hotteste bud på en proces, der kombinerer brugerinvolvering og implementering i én samlet process. Vær opmærksom på, at det her formentlig ikke er for alle – men måske kan det inspirere jeres team til at overveje hvordan I kunne tage et skridt nærmere en integreret proces.

Hvad er problemet?

Vi har tidligere behandlet et tiltrængt opgør med “vandfaldsmodellen”. En af de mest benyttede, dokumenterede og berygtede processer til agil udvikling går under navnet Scrum.

Efter at have praktiseret Scrum i en række år, er det vores erfaring, at Scrum har et ekstremt fokus på at øge teamets “output” – og det at det virker! Oplever du, at jeres team leverer langsomt og har I svært ved at koordinere jeres arbejde og skabe en fokuseret indsats? Så overvej om jeres team bør Scrummes lidt op. Det sagt, giver Scrum knap så mange svar på hvordan teamet øger det “outcome” det skaber ved reelle brugere. Hvis “output” og “outcome” som begreber ikke giver mening, så hop lige tilbage til artiklen vi offentliggjorde den 9. december.

En af de tre roller på Scrum-teamet er produktejeren, som ejer domænet over prioriteringen af ny funktionalitet i produktet. Det gør vedkommende selvfølgelig med input fra resten af teamet, men det er en rolle som man kan gå mere eller mindre informeret til. For det kræver indsigt i omgivelserne, brugeres behov og produktets evne til at leve op til disse, hvis man skal træffe de rigtige beslutninger for produktets fremtid.

Rollen som produktejer er en fuldtidsbeskæftigelse og det bliver hurtigt produktejerens evne til at holde sig informeret i forhold til markedet, brugere og produktets præstation, der står i vejen for teamets evne til at levere værdifulde ændringer i rigtige brugeres adfærd. Det bliver derfor naturligt for et velfungerende team at tilbyde sine evner i forhold til at hjælpe produktejeren med sit arbejde. Aktiviteterne relateret til at holde sig informeret kunne man samle under paraplybegrebet “Discovery“.

Tager man udgangspunkt i Scrum som processen fremstår i litteraturen og den undervisning man kan modtage er der dog ofte få svar på hvordan teamet fokuserer, afgrænser og strukturerer det undersøgende arbejde. Teamets prioriterede liste af de vigtigste funktioner har en tendens til at fokusere på … nårh ja, at levere de vigtigste funktioner: Det kunne vi kalde “Delivery”. Og selvom teamet kan have tidsafgrænsede “spikes”, der undersøger forudsætninger, virker det mere som en speciel situation end reglen – og der er en tendens til at teamet fokuserer meget på at levere ny funktionalitet til produktet.

Livet som ny funktion

Enhver ny funktion, der ændrer verdenen gennemgår ideelt set de fire faser som vi kender fra vandfaldet.

fullscreen-1

Det ligner rigtig meget faserne fra vandfaldet – for det er faktisk helt samme illustration. Men her visualiseres aktiviteter som den enkelte funktionalitet gennemløber og ikke faser i projektet, som hver tager måneder at gennemføre. Med “Tests” menes aktiviteter, der besvarer spørgsmålet: “Løste vi det rigtige behov og løste vi det tilfredsstillende?” og ikke de mere tekniske “tests”, der produceres når vi koder, der besvarer spørgsmålet: “Kodede vi det som vi besluttede os for og gjorde vi det uden at introducere nye utilsigtede fejl?”

Men hvordan forener vi de fire aktiviteter vi kender fra vandfaldet med den mere agile proces? Læs med når vi åbner den næste låge om den to-sporede agile proces.

Reflekter over følgende

Kender du eller en fra dit team til Scrum og har I brugt processen?

  • Hvis nej: Hvad holder jer tilbage. Har I måske behov for mere viden eller adgang til træning?
  • Hvis ja: Hvad virker godt, hvad virkede mindre godt og hvordan kunne I tage et skridt nærmere en integreret proces?

Giv dig selv og dine kolleger en julegave.

Tag på kursus i Digitalt lederskab
Digitaliseringen kræver nyt mindset, nye værktøjer og nye kompetencer. På kurset tager vi fat i digital lederskab ved at kigge på 3 centrale fokus områder: produkt- , organisations- og forretningsudvikling som hver især bliver udfordret i en digitaliseret verden og som kræver nyt af os som ledere af teams, projekter, processer eller af organisationer.

FÅ ET DRYS INSPIRATION I DIN INDBAKKE.

Hver dag - hele Julen.Vi virker i virkeligheden

Socialsquare bliver en del af Reload

...læs om vores fælles vision på http://nye.reload.dk, eller fortsæt blot til vores normale hjemmeside her.