Vores metode
Hos Socialsquare bliver du en del af teamet. Vores samarbejdsmodel indebærer, at vores kunder indgår aktivt i udviklingsprocessen – typisk som produktejer. Det betyder for dig, at du hver eller hver anden uge vil sidde sammen med os og gennemgå det, som er blevet bygget i den forgangne periode og prioritere det, som skal bygges fremadrettet.

Vi vælger sammen hvad, der skal bygges på baggrund af de indsigter vi har opnået gennem vores arbejde. Det kan være fra konceptafprøvning blandt brugere, samtaler vi har haft med interessenter eller vores egne refleksioner under arbejdsprocessen.

Derfor er vi sikre på, at vi bygger de rigtige ting – fordi vi tager ét skridt ad gangen. Og fordi det giver os muligheden for at skifte retning undervejs. Vi tror ikke på den nuværende herskende model, hvor man smækker en kravspecifikation på bordet og så nogle år og millioner kroner senere finder ud af om man byggede det rigtige.

Værdifulde løsninger
Vi er i stedet fokuserede på at levere noget værdifuldt så tidligt i processen som vi kan. Derfor starter vi ud med at levere et output, der opfylder kernebehovet for brugerne. Det betyder for dig, at du kan have noget at vise frem allerede efter fire uger. Og derfra kan vi undersøge om de antagelser vi havde i starten var korrekte eller forkerte.

Måske ender vi endda med at indse, at der ikke var det behov alle regnede med. Det er ærgerligt, men det er bedre det sker tidligt i processen end efter flere år. Der er meget tid og mange penge at spare på den måde.

Det er heldigvis sjældent, at det ender sådan. I de fleste tilfælde er vores retningsændring blot en fintuning, det sørger for, at vi sporer os ind på kernen i de behov du vil løse og målrettet kan bygge efter dem. Vi vil være effektive og skabe værdi, og det mener vi gøres bedst på vores måde.

Hvis du vil have en større indsigt i, hvordan vi arbejder, kan du læse om vores detaljerede arbejdsprocesser

Vi virker i virkeligheden

Socialsquare bliver en del af Reload

...læs om vores fælles vision på http://nye.reload.dk, eller fortsæt blot til vores normale hjemmeside her.